Fodbold TVS ungdom

Fodbold

Fodbold udbydes i samarbejde med Tjele Vest Sport (TVS), og vi træner derfor sammen med spillere fra både Rødding, Løvel og Vammen.

 


Organisering

Tjele Vest Sport er dannet som et samarbejde mellem Rødding, Løvel og Vammen Idrætsforeninger på ungdomssiden i fodbold, både udendørs og indendørs fra poder til og med herreynglinge og damejunior. Poder og mikro har normalt træning på hver i hver sin by, hvor de andre hold skifter mellem byerne - 1 måned af gangen. Samarbejdet er bl.a. opstået hvor der har været manglende spillere i hver klub til enkelte rækker, således man ved at samle spillerne har kunnet tilbyde hold i forskellige rækker. Udvalget i Tjele Vest Sport tegnes af mindst 2 medlemmer fra Løvel og mindst 2 medlemmer fra Vammen. En repræsentant fra TVS sidder med i hovedbestyrelsen i LUIF. Udvalget er underlagt gældende vedtægter og bestemmelser for Løvel Ungdoms- og Idrætsforening.

Spillere i TVS-samarbejdet er medlem i den idrætsforening, Rødding, Løvel eller Vammen, hvori de har et naturligt tilhørsforhold, men udadtil tilmeldes til stævner og turneringer under fællesbetegnelsen TVS.

 

Økonomi

Udvalgsmedlemmerne er ansvarlige for drift og økonomi i afdelingen. Budget og regnskab skal godkendes i hovedbestyrelsen inden sæson-start. Spillere i TVS-samarbejdet betaler kontingent til den klub de tilhører. Udgifter og indtægter vedr. de enkelte hold fordeles pr. spiller, ligeså fællesudgifter og indtægter. Kontingent fastsættes i forbindelse med budgetlægningen og er ens for begge klubber.

 

Udvalgsmedlemmer:

Henriette Hørup (henrietteh76@gmail.com)

Peter Krickau

Helle Juhl Karlsen

Søren Bay