Tennis

Tennis


RUIF råder over 2 tennisbaner med grusbelægning, som fra maj til oktober er klar til at tage imod dem som ønsker at spille tennis.

Banerne ligger på sportspladsen, over mod skolen.

 

Motions Tennis

Banerne kan benyttes til motionstennis hvor 2 eller flere bruger banerne til at tage et slag tennis. Banerne kan bookes efter aftale med tennisudvalget. Man sørger selv efterfølgende for at feje banerne så de er klargjorte til de næste som skal anvende dem. Se også nedenstående beskrivelse af vedligehold.

 

Junior Tennis

Det muligt for juniorer at deltage i tennis, hvor der er træner som instruerer i hvordan tennis foregår. Tennistræningen er lagt an på at det skal være sjovt og motiverende, og der vil derfor i træningen være indlagt forskellige former for indlærings tennis lege. Det vil til Junior tennis være muligt at låne tennisketsjer, ligesom bolde også er på banen. Se aktuelle hold under Tilmelding

 

Senior Tennis

Træning for medlemmer. Alt efter antallet af fremmødte, laves der forskellige opvarmnings øvelser. Derefter har vi noget fælles spil eller små kampe, eller kamp mod tennismaskinen. Det er muligt at låne tennisketsjer og bolde. Se aktuelle hold under Tilmelding

 

Arrangementer

For at skabe større bevidsthed om muligheden for at spille tennis, har vi valgt at lave 2-3 arrangementer hvor alle medlemmer har mulighed for at komme. Arrangementerne vil være en blanding af opvarmningslege, teknisk træning ved instruktør, spil mod tennismaskine, og spil med andre medlemmer, evt. fra andre klubber. Vi laver til arrangementerne også fællesfrokost.

Det vil være muligt at låne tennisketsjer og bolde.

 


Vedligehold


Før spil:

Banerne vandes, hvis de er tørre og linierne fejes.

 

Efter spil:

Vedligeholdelse skal være færdig ved spilletidens ophør. Større ujævnheder kan repareres med skraber. Banen trækkes over med slæbenettet og vandes ved tør bane. Se iøvrigt instruktion om den daglige vedligeholdelse på opslagstavlen ved banerne.

Ved skader på banen, ring til baneansvarlige Hardy Møller, tlf. 2086 3892

   

Sko:

RUIF stiller krav om, at der bruges rigtige tennissko for at skåne banen. Tennissko har glat underlag uden skarpe kanter, der gør, at man kan glide i gruset uden at rive banen og linjerne op.


For nærmere info, kontakt bestyrelsen